فروشگاه حضوری:شاهرود-خیابان شهربانی-بوستان گلها-پلاک ۱۰

کارگاه تولید:شاهرود-روستای ابر-کارگاه اشوری

خط ویژه:۳۲۲۴۵۰۳۷-۰۲۳

شماره همراه/واتساپ:۰۹۱۲۷۷۳۳۶۸۸

ایمیل:info@hirkane.ir

Main address: shahroud Province, semnan, District 10, shahrbani, Iran

Tel: (98 23) 32245037 Mobile: (98 912) 77 33 688 E-mail: info(at)hirkane.ir

تماس با ما